Skip to main content

Převody v číselných soustavách

Nejlehčí je převádět do BIN a z ní do ostatních

DEC → BIN

 • napíšeme si odzadu binární řadu (1, 2, 4, 8, 16 … ) až do největšího čísla z řady, které se ještě vejde do zadaného čísla
 • pod toto číslo z řady napíšeme 1 a odečteme ho od zadaného čísla
 • vejde-li se další číslo (menší) z řady do zbytku zadaného čísla, napíšeme pod něj jedničku a opět ho odečteme, když se nevejde napíšeme nulu
 • tento postup opakujeme až k číslu 1 v binární řadě (nemělo by nám nic zbýt)

př.: číslo 326 (DEC) řada: 256 128 64 32 16 8 4 2 1

Příklad

256/70-256/70

Výsledek: 1 0100 0110 (BIN)

BIN → DEC

 • vezmeme zadané binární číslo, napíšeme nad něj binární řadu odzadu!
 • potom sečteme všechna čísla z řady nad kterými jsou jedničky
 • výsledný součet je námi požadovaná dekadická hodnota

BIN → OCT

 • zadané binární číslo rozdělíme po trojicích (23=8) odzadu
 • nad každou trojici napíšeme odzadu “miniřady“ (4 2 1)
 • sečteme v každé trojici čísla z “miniřady“, pod kterými je 1
 • výsledná čísla nad dají výsledek v oktalové soustavě

OCT → BIN

 • pod každou číslici zadaného oktalového čísla napíšeme “miniřady“ (4 2 1)
 • danou číslici rozdělíme na součet čísel z “miniřady“ (např.: 5 je 4+1, 3 je 2+1)
 • pod ty čísla “miniřady“, která jsou v součtu napíšeme 1, pod ostatní 0

DEC → OCT

 • přímý převod je složitý a zbytečný
 • číslo dekadické nejprve převedeme do soustavy binární (viz. DEC → BIN) a z ní velmi jednoduše do oktalové (viz. BIN → OCT)

OCT→ DEC

 • přímý převod je složitý a zbytečný
 • číslo oktalové nejprve velmi jednoduše převedeme do soustavy binární (viz. OCT → BIN) a z ní potom do dekadické (viz. BIN → DEC)

BIN → HEX

 • zadané binární číslo rozdělíme po čtveřicích (24=16) odzadu
 • nad každou čtveřici napíšeme odzadu “delší miniřady“ (8 4 2 1)
 • sečteme v každé čtveřici čísla z “delší miniřady“, pod kterými je 1
 • čísla nad 9 musíme převést na písmena (10=A, 11=B, 12=C … atd.)
 • výsledná čísla nad dají výsledek v hexadecimální soustavě

HEX → BIN

 • pod každou číslici zadaného hexadecimálního čísla napíšeme “delší miniřady“ (8 4 2 1)
 • danou číslici rozdělíme na součet čísel z “delší miniřady“ (např.: 5 je 4+1, B je 8+2+1)
 • pod ty čísla “delší miniřady“, která jsou v součtu napíšeme 1, pod ostatní 0

DEC → HEX

 • přímý převod je složitý a zbytečný
 • číslo dekadické nejprve převedeme do soustavy binární (viz. DEC → BIN) a z ní velmi jednoduše do hexadecimální (viz. BIN → HEX)

HEX → DEC

 • přímý převod je složitý a zbytečný
 • číslo hexadecimální nejprve velmi jednoduše převedeme do soustavy binární (viz. HEX→ BIN) a z ní potom do dekadické (viz. BIN → DEC)