Skip to main content

Literární žánry

ŽánrCo Představuje
Tragédiedramatický žánr, zobrazuje souboj člověka s nepřátelskými silami, kterým podléhá.
Eposepická veršovaná skladba velkého rozsahu.
Bajkakrátký příběh psaný ve verších nebo próze. Vystupují v něm zvířata, která se chovají a mluví jako lidé.
Komediedramatický žánr, postavy se v něm chovají tak, že vyvolávají smích diváků.
Satiraliterární dílo, které pomocí humoru a ironie odsuzuje nešvary společnosti a špatné lidské vlastnosti a skutky.