Skip to main content

Romantismus

 • Umělecký směr
 • Časové období: 1. polovina 19. století
 • Vznik: Německo

Znaky Romantismu:

 • Bere si inspiraci ze středověku (legendy, hrdinské eposy, středověké mýty)
 • Originalita.
 • Uplatnění citů, vášně, fantazie, vůle.
 • Největší uplatnění v literatuře, ale zasáhl i ostatní umělecké styly (hudbu, výtvarné umění, architekturu).

Literární prostředí

 • Výjimečné, tajemné, strašidelné
 • gotické hrady, samoty, hřbitovy, katedrály, sklepení, jezera, temné lesy

Literární žánry, druhy

 • Lyricko-epické žánry (báseň s dějem)
 • fragmenty: záměrně nedokončená díla
 • knižní drama: není určeno ke scénickému předvádění (jen ke čtení, ne pro divadlo)
 • román: často veršovaný, forma deníku
 • Novely, Povídky, Lyrika, Próza

Principy Romantismu

 • individualismus = důraz na jedinečnost.
 • subjektivismus = důraz na vlastní prožívání, vlastní pohled.
 • modernismus = zájem o vše nové, netradiční.

Romantický hrdina

 • společenský vyděděnec (loupežník, kat, vrah, žebrák, tulák)
 • prožívá nešťastnou, často nenaplněnou lásku (láska k ideálu, nikoli skutečné dívce)
 • romantický hrdina je ochoten se pro lásku vzdát čehokoli, romantická hrdinka spoutána konvencemi, odmítá vášnivou lásku
 • hrdina často v neřešitelném konfliktu s ostatním světem
 • přesvědčení, že svět není možno změnit → romantický pesimismus a zklamání
 • umírá mladý
 • autor se často ztotožňuje s hrdinou

Hrdina se vyrovnává se situací:

 1. únik před realitou do ideálních vysněných světů → minulost
 2. nepodléhá: vzpoura => boj za ideály, aktivní postoj (byronismus, titánismus)
 3. příklon k národu a lidu (nacionalismus)

Romantismus ve světě, kde se objevoval

 • Anglie, Francie, Německo, Rusko, Polsko, USA
 • u nás minimálně (období národního obrození) => zájem o jiná témata (pouze tvorba K. H. Máchy, určité prvky u B. Němcové a K. J. Erbena)

Anglie

Dělí se na dvě generace:

 1. První generace (1798-1832)
  • Jezerní básníci => nejvýznamnější představitele první generace anglických romantických autorů
   • Lyrické balady => Píseň o starém námořníku
 2. Druhá generace (1830-1880)
  • George Gordon Byron
  • Percy Bysshe Shelley
  • Walter Scott

George Gordon Byron (1788-1824)

 • Jeden z nejvýznamnějších.
 • Aktivní bojovník za práva utlačovaných národů.
 • Jeho život:
  • Nešťastné dětství => matka nervově labilní, otec alkoholik.
  • Kulhal => vrozená vada.
  • Plný výstřelků, dluhů, skandálů, sexuálních afér.
  • Urozený, bohatý, krásný a výstřední.
  • Je podobný jeho dílům.
 • Umrtí: Mor (v Řecku)

Byronská povídka

 • po Byronovi byl pojmenován literární útvar zvaný byronská povídka.
 • Byronská povídka => veršovaný, lyricko-epický útvar, děj: prvky lyriky, popisu, reflexe; revoltující hrdinové, bouří se proti světu, tyranii, konvencím
 • Také nazýván byronismus

Díla:

Childe Haroldova pouť

 • Básnický epos (lyricko-epická skladba).
 • Silné autobiografické rysy.
 • Popis:
  • Popisuje v něm putování hlavního hrdiny z Anglie do států jižní Evropy.
  • Zahořklý a v lidech zklamaný hlavní hrdina nachází uspokojení jen v přírodě a neustálém bloudění z místa na místo.
  • Bouří se proti stávajícímu stavu => obrana porobených národů.
  • Motiv vzpoury.

Walter Scott (1771-1832)

 • původem Skot, šlechtic, sběratel balad
 • zakladatel historického románu => napsal 48 svazků z historie Skotska, Anglie a Evropy
 • Jeho život:
  • pocházel z významné rodiny právníka
  • V děctví -> onemocnění obrnou -> více času na čtení
  • Často pobýval u svého dědečka na anglo-skotském pomezí.
  • Vystudováno právo, úředník u nejvyššího soudu v Edinburgu
  • Povíšení do šlechtického stavu.
  • Bankrot nakladatelské firmy u které vydával knihy -> snaha splatit druhy sám -> hodně práce se podepsalo na zdraví

Díla:

Jezerní panna (The Lady of the Lake)

 • Poezie, byla ale zastíněna tvorbou Byronovou -> přešel na romány

Waverley

 • První Scottův román o povstání Skotů 1745 -> jakubovské povstání roku 1715 – po nastoupení Jiřího I. Hannoverského.
 • Všechny rysy Scottovy tvorby:
  • pevnou kresbu charakterů osob => v čele stojí hrdina s řadou autobiografických prvků.
  • napínavý děj => nejen k zábavě.
  • poučení čtenáře => popis historických událostí.
 • V úvodu je zachyceno dětské snění hlavního hrdiny. Týká se slavné minulosti skotského urozeného rodu a jejich bojů za svobodu.
 • Hlavní postava postaví na stranu horalů, kteří připravují povstání proti králi.

Ivanhoe (1819)

 • Nejznámější román Waltera Scotta
 • Romantický příběh ze života statečného rytíře Wilfreda z Ivanhoe
 • Odehrává se ve středověké Anglii na sklonku 12. století za vlády krále Richarda Lví srdce.

Česko

Karel Hynek Mácha (1810-1836)

Video o něm

 • Nejvýznamnější básník českého romantismu.
 • Jeho život:
  • Chudé dětství.
  • Studoval: Filozofie, Práva (Karlova univerzita).
  • Práce: Advokátní koncipient (Litoměřice).
  • Koníčky: Rád cestoval, hlavně pěšky (Hrady, Zčíceniny, Zámky, Okolí Prahy, Rybníků, Alpy).
  • Účastnil se vlasteneckého života (ochotník v českých divadlech).
  • Hodně velký vlastenec.
 • Jeho milostný život
  • Mácha měl vztah s Lori Šomkovou, se kterou měl syna.
  • Mácha byl velmi žárlivý (neidealický vztah).
 • Svá první díla psal v němčině, ale ovlivněn Jungmannem přešel k češtině.
 • Umrtí:
  • Napil se znečištěné vody a týden na to zemřel.
  • Věk: 26 let.
  • Pohřeb měl ve stejný den, kdy měl mít svatbu.
  • Dnes pohřben na Vyšehradském Hřbitově.

Díla:

Máj (1835-1836)

 • Lyricko-epická báseň
 • Děj má svůj reálný historický základ, odehrává se v okolí hradu bezděz.
 • Není přesně určený časový úsek, ve kterým se odehrává děj.
 • 4 Zpěvy, 2 intermeza (mezihra)
 • Děj: Mladý Vilém se dozvídá, že jeho láska Jarmila byla svedena ještě v době, než ji poznal. Zavraždí svůdce, aniž by věděl, že zabil svého vlastního otce. Za tento čin je uvězněn a odsouzen k trestu smrti. Poprava je plánována na další den. Když se toto dozvídá Jarmila, volí dobrovolnou smrt skokem do jezera. Poprava je vykonána další den.
Posloupnost
 1. Věnování
 2. Vlastenecká báseň
 3. První zpěv - Obraz májové přírody, Jarmila skočí ze skály do vody, protože si myslí že její milovaný zemřel.
 4. Druhý zpěv - Vilém je ve vězení, přemýšlí o životě a smrti
  • První Intermezzo - půlnoční popraviště (sbor duchů se připravuje na Vilémův příchod)
 5. Třetí zpěv - Vilém vyznává lásku k rodné zemi, vzpomínka na dětství, Vilém jde na popraviště, loučí se s rodnou zemí, následuje poměrně drastický popis popravy (lámání v kole)
  • Druhé intermezzo - sbor loupežníků se loučí se svým zabitým vůdcem Vilémem
 6. Čtvrtý zpěv - básníkovo ztotožnění se svým hrdinou a i poutníkem, který se po letech vrací na popraviště

Večer na Bezdězu

 • Lyrizovaná próza inspirovaná cestovními dojmy

Marinka

 • Lyrická povídka, obraz pražské chudiny Na Františku
 • Motiv vzájemně nenaplněné lásky Marinky a básníka

Křivoklad

 • První část zamýšlené tetralogie Kat (Valdek, Vyšehrad, Karlštejn)
 • Historický námět - román umístěn do období Václava IV.

Cikáni

 • Román, který má podobnou kompozici jako Máj
 • Zobrazován život vyděděnců na pozadí romantické zápletky
 • Postavy jsou realisticky vykresleny