Skip to main content

Klíčová slovíčka a modifikatory přístupu

Enum

  • hodnoty si určíme, vytvoření vlastního datového typu
Operator znamenko;

enum Operator {
scitani,
odcitani,
nasobeni,
deleni
}
datový typ Operator, má 4 možné hodnoty
scitani,
odcitani,
nasobeni,
deleni

Modifikátory přístupu

ModifikatorPřístup
PrivateVidí jenom daná třída
PublicVidí všechny třídy v jednom projektu
FinalNelze od ní dědit
Internal
ProtectedVidí pouze ta třída, která dedí z třídy původní

Virtual

  • Má vlastní tělo, jde přepsat v jiné třídě
class Trida1 {
protected virtual Metoda {
// tělo metody
}
}
class Trida2 : Trida1 {
override Metoda {
// přepsaná metoda
}
}

Abstract

  • Nemá tělo, tudíž je povinnost jej přepsat
class Trida1 {
protected abstact Metoda;
}
class Trida2 : Trida1 {
override Metoda {
// Přepsaná metoda
}
}

Override

  • Přepisuje virtuální a abstraktní metody/třídy
class Trida1 {
protected virtual Metoda {
// tělo metody
}
}
Pokud chceme, aby se při přepisování virtuálí metody volala i původní metoda, použijeme klíčové slovo base
class Trida2 : Trida1 {
override Metoda {
base.Metoda();
// Přepsaná metoda
}
}