Skip to main content

Routování mezi sítěmi

 • Funguje ve 3. vrstvě modelu ISO/OSI
 • Využívá se k přenosu dat mezi sítěmi
 • Dělí se podle nastavení a náročnosti na routování
  • Statické => nastavíme staticky cestu do jiné sítě
  • Dynamické => cesta se nastaví automaticky

Statické routování

 • Nastavíme staticky cestu do jiné sítě
 • Nízká náročnost na HW
Nastavení statického routování
Router(config)#ip route <adresa vzdálené sítě> <maska vzdalené sítě> <next-hop>

Next hop

next hop

Router 1 je ten, kde nastavujeme ip route


Defaultní cesta

Můžeme nastavit defaultní cestu pro routování, pokud router neví, kam poslat paket tak se pošle na defaultní cestu

Nastavení defaultní cesty
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop>
Náhradní cesta

Pokud máme více cest do stejné sítě, tak můžeme nastavit náhradní cestu, která se použije, pokud hlavní cesta nebude dostupná

Nastavení náhradní cesty
Router(config)#ip route <adresa vzdálené sítě> <maska vzdalené sítě> <next-hop> <priorita>

priorita slouží k určení, která cesta se použije dříve, čím menší číslo, tím dříve se použije, pokud nízká priorita selže, tak se použije cesta s vyšší prioritou

Dynamické routování

 • Náročnější na HW

Autonomní systém

 • označuje oblast sítě, která je spravována jedním subjektem (jeden dům s více routery)

Vnitřní a vnější routování

 • Interior => protokoly: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF
  • Distance vector => spoléhá na routovací tabulky sousedních routerů
  • Link-state => vytváří tabulku sousedů, sbírá informace od všech routerů a pomocí toho si vytvoří mapu a z ní si pak sám vypočítá nejlepší cestu
 • Exterior => routování zařizuje poskytovatel internetu (ISP)

RIP Routing Information Protokol

 • distance-vector
 • metrika => počet skoků (max počet skoků je 15)
 • malé sítě, nenáročné na HW
 • Verze:
  • RIPv1 => nepoužívat (nefungujou masky)
  • RIPv2 => lepší
  • RIPng => funguje i IPv6 routing
 • routery si přeposílají routovací tabulky

Nastavení RIP

Vyberu nastaveni RIP
Router(config)# router rip 
Nastavení sousedních sítí v RIP protokolu
Router(config-router)# network <ip-adresa>

Nastavujeme všechny sítě, které jsou připojeny k danému routeru.


OSPF Open Shortest Path First

 • Používá algoritmus nejkratší cesty (dijstrův algoritmus)
 • má 3 tabulky
 • Hello paket
  • Posílá se v intervalu
  • Posílají si ho sousedi aby si udělali sousedství
  • Dead interval => routry si neodpovídaj (nejsou spojený), sousedství se ztratí
 • Link-state database => databáze celé sítě, kterou si ukládá router
 • Dva druhy spojení: point-to-point a mezihost

point-to-point Point to point

mezihost Mezihost

Nastavení OSPF

Výběr skupiny v OSPF protokolu
Router(config)# router ospf <group-id> 
Nastavení sítě v OSPF protokolu
Router(config-router)# network <ip-adresa> <wildcard-mask> area <area-id>
 • wildcard mask => inverzní maska (bity jsou obráceně) 255.255.255.0 => 0.0.0.255
 • area-id => oblast routování (pokud chceme aby skupina routerů routovala mezi sebou, tak musíme dát stejné číslo)
area-id

Pokud ti nebude fungovat ospf, pravděpodobně je to protože máš area-id různé od nuly, jestli máš jenom jednu skupinu routerů, tak nastav area-id na 0