Skip to main content

TELNET

  • nešifrované
  • nastavuje se jako virtualní terminál (vty)
Router(config)# line vty 0 15

SSH

  • Šifrované vzdálené připojení

Postup

  1. Hostname
  2. Nastavíme doménu pro SSH
Router(config)# ip domain-name <jakákoliv-doména>
  1. Vytvoříme hashovací klíč
Router(config)# crypto key generate rsa

nejlepší použít 1024 bitů

  1. Vytvoříme SSH uživatele
Router(config)# username <jmeno> password <heslo>
  1. Přepneme z Telnetu na SSH
Router(config)# line vty 0 15
Router(config)# login local
Router(config)# transport input SSH