Skip to main content

Converzní funkce

Slouží k převádění datových typů

CONVERT

SELECT CONVERT(<co chceme převest>, <datovýtyp>)
Příklad
SELECT CONVERT('123.4567', FLOAT);

DATE_FORMAT

  • Mění formát pri používání selectu
DATE_FORMAT(<sloupec>, "%d.%m.%Y %H:%m:%s")
Příklad
SELECT DATE_FORMAT(datum, "%d.%m.%Y %H:%m:%s") AS "Datum" FROM tabulka;
Datum
01.01.2021 00:00:00