Skip to main content

Bit vs. Byte

Bit

 • Základní jednotka informace
 • Obsahuje hodnotu 0 nebo 1
 • Označení b

Byte [Bajt]

 • byte= 8bitů
 • 28=2562^8= 256
 • Označení B

Další jednotky

 • kB - Kilobit = 1000b
 • KB - Kilobajt = 1024B
 • kiB - Kibibajt = 1024B (moc se nepoužívá)
 • Mb - Megabit = 1024KB
 • MB - Megabajt = 8Mb
 • Gb - Gigabit = 1024MB
 • GB - Gigabajt = 8Gb
 • TB - Terabajt = 1024GB
 • PB - Petabajt = 1024TB
 • ...