Skip to main content

DHCP

DHCPv4

  • Slouží k rozdělování adres v síti, nemusíme je nastavovat manuálně

Nastavení DHCP serveru na Routeru

1. Vyloučit adresy, které nechceme aby poskytoval (adresy routerů, serverů, switchů…)
R(config)#ip dhcp excluded-address <první ip> <poslední ip>
2. Pojmenovat DHCP
R(config)#ip dhcp pool <jméno>

3. Nastavit informace o DHCP

Síť, které přiřazuje rozsah
Router(dhcp-config)#network <ip sítě> <maska>
Defaultní bránu
Router(dhcp-config)#default-router <ip brány>
DNS server
Router(dhcp-config)#dns-server <ip serveru>
Doménové jméno
Router(dhcp-config)#domain-name <doména>

DHCPv6

Statefull

  • Adresu pro koncové zařízení generuje DHCP server
  • RA zpráva => řekne koncovému zařízení, aby kontaktoval DHCPv6 -> request

Stateless

  • Adresu si generuje koncové zařízení samo

SLACC

  • Zapíná se pomocí unicast-routing
  • Funguje metoda EUI-64 -> vyrobí IPv6 pomocí MAC-adresy

SLACC + DHCPv6

  • RA zpráva => předá zbylé informace (např. DNS)

Relay agent

  • Když máme dvě sítě, a chceme aby DHCP server na jednom routreru fungoval pro obě sítě
  1. Nastavit DHCP server na jednom routeru
  2. Nastavit relay agent na druhém routeru
R(config)# int <port dovnitř lokální sítě, ten kde chceme aby fungovalo dhcp>
R(config-if)#ip helper-address <ip adresa DHCP serveru / routeru>

nastavuje se port

Pozor

Relay agent jde nastavit i pro DHCPv4 i DHCPv6, bohužel nefunguje tato funkce na packet traceru