Skip to main content

NAT

 • Překládá mezi privátní a veřejnou sítí.

Statický nastavení veřejné IP

 1. Nastavení záznamu pro překlad

  Statický překlad
  Router()# ip nat source static <privatniIP> <veřejnaIP>
 2. Nastavení outside/inside

  • inside: privátní síť
  • outside: venkovní veřejná síť
  Nastavení outside/inside
  Router()# int <interface-veřejné-sítě>
  Router()# ip nat outside

  Router()# int <interface-privátní-sítě>
  Router()# ip nat inside
Zobrazí tabulku nat záznamů
Router()# show ip nat translation