Skip to main content

IPv4

  • Dělí se na dvě části:
    • Adresa sítě
    • Adresa hosta
  • tyto dvě adresy se oddělují pomocí prefixu
Příklad IP adresy
192.168.0.1 /24

Prefix

Určuje kde se odděluje adresa sítě a hosta Číslo za lomítkem určuje kolik bitů v adrese je adresa sítě

Adresa 192.168.0.1 v binární soustavě s prefixem /24
> 11000000.10101000.00000000|.00000001


Adresa 192.168.0.1 v binární soustavě s prefixem /28
> 11000000.10101000.00000000.0000|0001

před | je adresa sítě, za | adresa hosta

Nastavení IPv4 adresy na switch

Switch(config)# int vlan 1
Switch(config-if)# ip address <ip-adresa> <maska>