Skip to main content

Prvky v siti

 • Prvky, které najdeme v síti, dělíme na Logické (jejich logické zastoupení) a Fyzické (jejich fyzické zastoupení).

Logické

 • Co prvky logicky dělají

Host

 • jakékoliv zařízení v síti, které má IP adresu…
 • PC, Server, Router, Switch…
 • Hosty dělíme na koncová zařízení a zprostředkující zařízení…

Koncové

 • je zdrojem nebo cílem nějaké zprávy…
 • příklad: PC komunikující se Serverem… oba jsou koncová zařízení

Zprostředkující

 • “vytváří cestu”, starají se o doručení zpráv, propojují koncová zařízení…
 • router, switch, hub…
 • Zprostředkující tedy tvoří tu strukturu mezi tím PC a Serverem

Dohromady tvoří Klient-server architekturu

Fyzické

Aktivní

 • prvek, který s datovým signálem vykonává určitou aktivní činnost.
 • router, switch, počítač

Pasivní

 • prvek, který s datovým signálem nijak nepracuje.
 • kabel, zasuvka, rozdvojka