Skip to main content

Jak se dostat do CLI?

Píšeme tzv. SQL query, příkazy, kterými lze upravovat databáze, tabulky a data v nich

Pomocí příkazového řádku​

  • Píšeme jako normálnĂ­ SQL query
C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root

Zvolení databáze, se kterou chceme pracovat​

  1. Pro zobrazení možných databází
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
  1. Pro zvolenĂ­
MariaDB [(none)]> USE <databáze>;
  1. Zobrazíme tabulky ve zvolené databázi
MariaDB [(none)]> SHOW TABLES;
  1. ZvolĂ­me tabulku
MariaDB [(none)]> USE <tabulka>;

Pomocí SQL query v phpMyAdmin​

  • Dostaneme se pomocĂ­ tlaÄŤĂ­tka SQL nahoĹ™e v panelu

phpMyAdmin-sqlentery

Pokud chceme rovnou zvolit konkretni databázi

klikneme na ní ve výběru databází a poté klikneme na tlačítko SQL

  • Zde pak píšeme SQL kod phpMyAdmin-sqlquery