Skip to main content

Kardinalita

  • Říká, jestli tabulka ve vztahu může mít více inicializovaných záznamů nebo ne
  • Dělí se na
    1. 1:N - jeden záznam v tabulce A může mít více záznamů v tabulce B
    2. 1:1 - jeden záznam v tabulce A může mít pouze jeden záznam v tabulce B
    3. N:M - jeden záznam v tabulce A může mít více záznamů v tabulce B a naopak

Optionalita

Transferabilita