Skip to main content

Integritní omezení

Primary key

 • Unikátní hodnoty
 • Každý řádek v tabulce má svojí vlastní PK
Příklad

Foreign Key

 • Duplicitní hodnoty
 • Může obsahovat NULL (nemusíme určit)
 • Počet 0 – X

Not null

 • Vždy nutné zadat hodnotu

Null

 • Když nevím tak nic nezadám

Auto increment

 • Automatické číslování 1,2,3,4,…

U číselných datových typů

Zerofill

 • Neignoruje 0 na začátku čísla

Unique

 • hodnoty ve sloupci musí být unikátní

Check (logická podmínka)

 • Hodnoty ve sloupci musí splňovat logickou podmínku

Default

 • předdefinovaná hodnota sloupce
 • vloží se do sloupce pokud hodnotu nezadáme