Skip to main content

Normálové formy

Tabulka nemusí nutně splňovat všechny normálové formy.

0. Normálová forma

  • tabulka prostě existuje

1. Normálová forma

  • Musí být v normálové formě 0
  • Údaje v tabůlce jsou atomická, dále nedělitelná
Příklad
TitulJménoPříjmení
MuDr.VáclavLadislav
nullŠtěpánVeliký

2. Normálová forma

  • Musí být v normálové formě 1
  • Všechny řádky by měli mít svůj vlastní primární klíč
  • Všechny data musí být závislé na svém klíči
  • Používá se ID od 0 do n
Příklad
IDTitulJménoPříjmení
0MuDr.VáclavLadislav
1nullŠtěpánVeliký

3. Normálová forma

  • Musí být v normálové formě 2
  • Všechny neklíčové atributy jsou navzájem nezávislé
Příklad tabulky která není ve 3.NF
IDJménoPříjmeníDatum NarozeníRodné číslo
0VáclavLadislav25.1.2000000125/4040
1ŠtěpánVeliký12.5.1997970512/7824

Z rodného čísla lze získat datum narození -> datum narození je závislé na rodném čísle -> nesplňuje 3.NF