Skip to main content

Příkazy

  • Všechny příkazy jsou case non-sensitive, všichni to ale píšou velkýma :)

CREATE

  • Používá se při tvoření databází a tabulek

databáze

CREATE DATABESE <nazev>;
-- přáklad
CREATE DATABASE lidi;

tabulka

CREATE TABLE <nazev> (
-- jednotlivé sloupce
<nazev sloupce> <datový typ>(<velikost>) <IO>,

-- příklad
ID int PRIMARY KEY,
Name varchar(255) NOT NULL,

-- definice PRIMARY KEY
PRIMARY KEY (<ID>)
);

USE

  • Označí databázi, kterou chceme používat
USE <nazev databáze>;

DROP

  • smaže databázi nebo tabulku
DROP DATABESE || TABLE <nazev>;

SHOW

  • Zobrazení všech databází
SHOW DATABESES;
  • Zobrazení tabulek
SHOW TABLES;

SELECT

  • používá se na zvolení tabulky
SELECT <sloupec> FROM <tabulka>;
  • pokud chceme zvolit všechny sloupce, použijeme *
SELECT * FROM <tabulka>;

SUBQUERY (poddotaz)

  • Select v selectu
V části WHERE
SELECT * FROM <tabulka> WHERE ><= (SELECT <sloupec> FROM <tabulka>);
V části SELECT
SELECT * - (SELECT * FROM <tabulka>) FROM <tabulka>;
Příklad
SELECT cena - (SELECT AVG(cena) FROM Stromky) FROM Stromky;

-- Vrací všechny ceny, které jsou větší než průměrná cena
SELECT * FROM Stromky WHERE cena > (SELECT AVG(cena) FROM Stromky);

AS A FROM

AS - Nahrazuje FROM - Vybírá tabulku

-- t = tabulka
FROM tabulka as t;
POZOR!

Píše se nakonec

INSERT

  • Vkládá do tabulky hodnoty
vkládání do selectu
SELECT p.nazev, p.plat FROM pozice AS p INSERT INTO wpozice VALUES(<t>);