Skip to main content

Datové typy

Datové typy

Celočíselné datové typy

Datový typRozsah (unsigned)
Tinyint27-2^{7}2712^{7} - 1
Smallint215-2^{15}21512^{15} - 1
Mediumint224-2^{24}22412^{24} - 1
Int232-2^{32}23212^{32} - 1
Bigint263-2^{63}26312^{63} - 1

Speciální číselné datové typy

BIT -> 00 nebo 11
DECIMAL -> Zapisujeme jako proměnnou, s určeným počtem číslic a desetinných míst

decimal(<počet desetinných míst> ,<počet čísel>)

Časové datové typy