Skip to main content

Terminál

 • Vstupní a výstupní zařízení sloužící k interakci s uživatelem, původně se jednalo o fyzická zařízení s
 • klávesnicí a textovým výstupem dnes o virtuální zařízení
 • Speciální rysy jsou dané tzv. linkovou disciplínouta spočívá ve speciálním zpracování vstupu a výstupu
 • Terminál se může nacházet ve více režimech nejtypičtější je tzv. kanonický režim
 • V tomto režimu používá ovladač terminálu trojici bufferů
  1. Výstupní - Klasický Buffer (Data v něm čekají dokud nejsou zaslána na výstupní část terminálu, typicky monitor)
  2. Vstup - Zde se nachází dvojce bufferů
   1. Klasický vstupní Buffer (Do něj zapisuje dolní polovina ovladače, která obsluhuje přerušení od vstupní části terminálu, typicky klávesnice)
   2. Výstupní Buffer (tzv. Echo znak stisklý na klávesnici se ihned objevuje na monitoru i bez toho že by byl zpracován aplikací)
 • Všechny tyto akce jsou velmi rychlé a mohou být tedy prováděny v obsluze přerušení, to jest na úkor jiného procesu