Skip to main content

GIT a GITHUB

Vysvětlení pojmů

COMMIT

  • Lokálně uložíme verzi do počítače

PUSH

  • Všechny lokálně uložené commity se nahrají na GITHUB

FETCH

  • Zjišťuje, jestli je dostupný PULL

PULL

  • Aktualizace lokálního projektu
  • Všechny commity, které jsou nové na GITHUBU se stahnou do lokální verze

SYNC

  • PUSH a PULL zároveň

BRANCH

  • Rozvětvení repozitáře na víc
  • Repozitář se zduplikuje, potom můžem ve větvy provést změny bez ovlivnění původní větve

MERGE

  • Zkopíruje změny z druhé větve do původní
konflikt

může se stát, že změny nejde mergnout do původní větve, vznikne merge konflikt

Resources: