Skip to main content

Mikroprocesor

 • Miniaturizovaná součástka (má vysokou intensitu - obsahuje vysoké množství součástek)
 • Procesor
  • zpracovává instrukce
  • pracuje podle programu

Typy procesoru

Dělění podle velikost instrukční sady

 • RISC
  • reduced information set computer
  • základní instrukce (sčítání)
 • CISC
  • complete information set computer (Intel, AMD)
  • velká instrukční sada

Mikroprocesor zevnitř

Registry

 • malá rychlá paměť uvnitř mikroprocesoru
 • každý mikroprocesor má sadu registrů, nekteré jsou univerzální, nekteré specializované

Instrukční sada

 • soubor povelů (instrukcí)
 • musé obsahovat instrukce pro přesuny dat mezi pamětí a registry aritmetické a logické instrukce, instrukce pro řízení programu a několik systémových instrukcí
 • současné mikroprocesory pak dále obsahují instrukce pro přehrávání videa, generování zvuků, grafiky atd...

MMX - multi media extention

CACHE

 • vyrovnávací paměť
 • mezisklad dat, mezi různě rychlými komponentami počítače, jeho účelem je vzájemné přizpůdobení rychlostí. Rychlejší komponenta čte data z CACHE a nemusí čekat na komponentu pomalejší

Správa paměti

"Stojí" mezi adresami generovanými programem a skutečnými adresami v operační paměti. Jednotka mění adresy generované programem, tak jak je to momentálně výhodné pro operační systém. Hlavním důvodem pro překlad adres je lepší využití operační paměti. Druhým důvodem je zabezpečení - ochrana paměti

MultiTasking - rozdělení / přidělení paměti programům

 • vnitřní šířka dat mikroprocesoru - popisuje schopnost mikroprocesoru zpracovat najednou určité množství bitů. Často se používá termín šířka sběrnice

Každý mikroprocesor má datovou sběrnici, kterou přenáší data

Takt CPU / Frekvence CPU

Generátor taktu

Elektronický obvod, který v pravidelných intervalech generuje impuls, který určuje praovní tempo mikroprocesoru

Systém přerušení

Přerušení je signál, který k mikroprocesoru vyšle některé hardwarové zařízení nebo program. Vysílatel signálu se tak snaží zabrat mikroprocesor pro sebe. Mikroprocesor musí přerušit svoji činnost a žádost zpracovat.

Pipelinking

Způsob zvýšení výkonu mikroprocesoru zřetelným zpracováváním (překrývání strojových instrukcí)

Superskalární architektura

Způsob jak zvýšit výkon procesoru duplikováním některých částí CPU

Patice CPU (socket)

 • LGA - Land grit array
 • PGA - Pin grit array

Označení Intel socketů -1155 -1150 -1151

AM4 - socket AMD