Skip to main content

Základní pojmy

note

Učitel - Kamil Balín

  • Počítač - Elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu
  • Zkratka PC - Personal computer
  • IBM PC - První verze počítače (1981, Intel procesor)

Hardware vs Software

Hardware

  • Technické vybavení počítače

Software

  • Programové vybavení počítače
  • Operační systémy
  • Aplikační Software

Pojmy

  • BIOS - Basic input output system
  • POST - Power on self test