Skip to main content

File System v Node.js

Co to je fs

  • fs (File System) je modul, který nám umožňuje pracovat se soubory a složkami
  • je taky součástí jádra Node.js, takže není potřeba ho instalovat
Příklad
//importování fs
const fs = require('fs');

//přečtení složky a výpis souborů do konzole
fs.readdir('./', (err, files) => {
if (err) {
console.log(err);
} else {
console.log(files);
}
});

Zapsání do JSON souboru

Co to je JSON

JSON (JavaScript Object Notation) je formát pro výměnu dat. Je to textový formát, který je snadno čitelný pro lidi a snadno zpracovatelný pro stroje.

Příklad JSON souboru
{
"name": "Vojta",
"nickname": "bluraic",
"age": 17,
"games": ["Minecraft", "Roblox"]
}
  1. Vytvoříme si objekt, který chceme zapsat do JSON souboru
  • taky importujeme fs
//importování fs
const fs = require('fs');

//objekt, který chceme zapsat do JSON souboru
let obj = {
"jmeno": "kebab",
"ingredience": ["maso", "zelenina", "omáčka"],
"palivy": false,
"cena": 100
};
  1. Zapíšeme objekt do souboru kebab.json
index.js
// importování fs
const fs = require('fs');

// objekt, který chceme zapsat do JSON souboru
let obj = {
"jmeno": "kebab",
"ingredience": ["maso", "zelenina", "omáčka"],
"palivy": false,
"cena": 100
};

// zapsání objektu do souboru kebab.json který je ve stejném adresáři
// převod objektu na JSON s formátem 2 mezer
fs.writeFileSync('./kebab.json', JSON.stringify(obj, null, 2));
  1. Spustíme náš soubor index.js
Terminál
node index.js
  1. Vytvoří se nám soubor kebab.json kde uvidíme náš objekt
kebab.json
{
"jmeno": "kebab",
"ingredience": [
"maso",
"zelenina",
"omáčka"
],
"palivy": false,
"cena": 100
}
finální stromová struktura souborů
.
├── ./index.js
└── ./kebab.json

Přečtení JSON souboru

  1. Přečteme JSON soubor kebab.json
index.js
// importování fs
const fs = require('fs');

// přečtení kebab.json ve formátu utf8
let obj = fs.readFileSync('./kebab.json', 'utf8');

// převedení JSON souboru na objekt se kterám můžeme dále pracovat
obj = JSON.parse(obj);

// vypsání objektu do konzole
console.log(obj);
  1. Spustíme náš soubor index.js
Terminál
node index.js
  1. V terminálu uvidíme náš objekt
Terminál
{
jmeno: 'kebab',
ingredience: [ 'maso', 'zelenina', 'omáčka' ],
palivy: false,
cena: 100
}

Dokumentace