Skip to main content

Ústní zkouška z CJL

Rozbor uměleckého textu

 • Literární druh, žánr (próza, poezie, drama, román, povídka, lyricko-epická báseň, báseň, lyrika, ...)

 • Téma (nešťastná láska, lidská láska k zemi / přírodě)

 • Doba a místo (Kdy a kde, "doba není blíže určená" -> pokud to není v textu rozpoznatelné)

 • Děj (Sručně děj)

 • Myšlenka díla, aktuálnost (aktuálnost => jestli se dané téma knížky řeší v dnešní době)

 • Zasazení ukázky do díla (přibližně z jaké části díla je ukázka)

 • Výstavba a členění (chronologicky, retrospektivně, kapitoly, dějství, není nutné vědět počet)

 • Postavy a jejich charakteristika

 • Vypravěč (ich-forma, er-forma, lyrický subjekt => u drama není vypravěč, děj vypravují herci)

 • Typy promluv postav (jak postavy mezi sebou komunikují, přímá řeč, monolog, dialog)

 • Veršovaná výstavba (verše, jestli se rýmuje, nebo ne, druh rýmu, pravidelně, nepravidelně)

 • Jazyk (Spisovný, nespisovný, vulgární, doložit na ukázce)

 • Umělecké prostředky (umělecké slovo, metafora, přirovnání)

Poznámka

Veršovaná výstavba a lyrický subjekt je pouze u poezie

Zasazení do literárního historického kontextu

Tohle je hodně důležitý
 • Autor

 • Kdy žil (pouze století)

 • Literární směr (romantismus, realismus, renesance, …) + definice toho období

 • Život autora

 • Kontext autorovi tvorby (Další díla autora)

 • Ostatní autoři

Tip

Pokud vám zbývá hodně času, zmiňte další díla autora, nebo ostatní autory z toho samého kontextu

Rozbor neuměleckého textu

 • Souvislost mezi uměleckým a neuměleckým textem (na SPSUL tam vždy nějaká je, klidně okrajová)

 • Účel (k čemu je dobrý)

 • Adresát (kdo to bude číst)

 • Hlavní myšlenka

 • Původ (kde text hledat, odkud pochází)

 • Funkční styl (odborný, publicistický, administrativní, úřednický, …)

 • Slohový útvar (výklad, novinový článek, inzerát, recenze, …)

 • Jazyk ukázky (doložit na ukázce, odborný, spisovně, hovorově, nespisovně, slang, …)

Důležité

Při zkoušce je nutné abyste začali vy sami mluvit. Nemlčte a mluvte. Také se snažte vypadat suverénně a vyrovnaně. Samozřejmě s respektem a pokorou vůči porotě.