Skip to main content

Aurelius Augustinus

 • Jeden z nejvýznamnějších křesťanských filozofů.
 • Velký podíl na vytvoření křesťanského filozofického systému.
 • Odpůrce všech odchylek vůči oficiálnímu křesťanskému učení => představitel apologetiky.
 • Podílel se i na vzniku církve - křesťanské náboženské instituce.
 • Ve středověku - nezpochybnitelá autorita křesťanské církve.
 • Vytvořil nový směr - tzv. Augustinianismus - církví využíván až do 13. st.
 • Za své zásluhy o církev a křesťanství - později prohlášen za svatého.

Život

 • Narozen r. 354 v Numídii (území v dnešním Tunisku) - sev. Afrika (římská provincie).
 • Rodina římského úředníka.
 • Matka křesťanka (sv. Monika).
 • Snaha matky přivést jej ke křesťanství byla neúspěšná - odmítal jakékoliv náboženství.
 • Vystudoval práva - uznávaný právník a řečník.
 • Žil bohémským bouřlivým životem tehdejší vyšší římské společnosti.
 • Skandály i konflikty se zákonem.
 • V 33 letech navštívil kázání biskupa v Miláně => radiální změna života.
 • Nechal se pokřtít, vrátil se do sev. Afriky, stal se knězem a později biskupem.
 • Po celý zbývající život se věnoval pouze církevním a náboženským záležitostem.
 • Zemřel ve věku 76 let.

Filozofie

 • Vychází z myšlenek Platóna upravených pro potřeby křesťanského náboženství.
 • Platónův svět idejí ztotožnil s Boží myslí - obsahuje dokonalé a věcné předlohy všeho, co se nachází v našem světě.
 • Tvůrce myšlenky Boží předurčenosti.
 • Vše se děje z Boží vůle - smysl života: přiblížit se Bohu.

Jak?

 1. Poznáním světa
 2. Sebepoznávání
 3. Přeskočit veškeré zkušenosti (Bůh je nad nimi)
 • Ve své podstatě je Bůh ale pro člověka nepoznatelný.