Skip to main content

Filozofie raného křesťanství

 • Už od 1. st. začínají snahy pozdvihnout křesťanské učení na vyšší filozofickou úroveň.
 • Snaha o syntézu antického a orientálního myšlení s křesťanským učení. => Vybírali si myšlenky sloučitelné s křesťany a začlenovali je do své filozofie.

Dva směry vývoje

 • Probíhaly souběžně a prolínaly se.
 1. Apollgetika - starší
 • Obrana křesťanského učení.
 • Před protivníky zvenku, později i negativními vlivy ovlivnit křesťanství.
 • Největší rozvoj - cca 1. - 3. st.
 1. Pastirika "učení svatých otců"
 • Snaha o vytvoření komplexního křesťanského filozofického systému, které by se vyrovnalo kvalitou antické filozofie.
 • 1. - 13. st.
 • Nejvýznamnější představitelé - později prohlášení za svaté.