Skip to main content

Georg Wilhelm Fridrich Hegel

 • Německý filozof přelomu 18. - 19. st.
 • 1 z nejvýznamnějších postav nejen něm. klas. filozofie, ale celé novověké filozofie.
 • Obrovský vliv na pozdější filozofii.
 • Jeho význam přirovnáván k významu Aristotela pro ant. filozofii.
 • Idealista
 • Zakladatel moderní dialetiky (učení o vzájemných souvislostech mezi jevy).
 • Život a kariéra
  • Narozen ve Stutgartu.
  • Rodina vysoce postaveného úředníka.
  • Univerzitní vzdělání.
  • Učitel => profesor na univerzitě => rektor univerzity v Berlíně.
  • Nejvýznamnější dílo: Fenomenologie ducha
 • Filozofie
  • Základ tvoří tzv. filozofie ducha.
  • Světové dějiny tvoří tzv. "světový duch".
  • Není němenný (jako křesťanský Bůh) neustále se vyvíjí.
  • Každá změna v dějinách vyvolává změnu v něm.
  • Člověk => nástroj k jeho vývoji.
  • Člověk uskutečňováním cílů světového ducha zároveň zdokonaluje sám sebe => člověk není pasivní, ale aktivní prvek dějin.
  • Za jeho života se nikdo neodvažoval jeho fil. kritizovat.
  • Až po jeho smrti - řada odpůrců.
  • Oba tyto tábory - vliv na pozdější filozofii.
  • Obhájci jeho fil. se rozdělili do 2 skupin:
    1. Starohegelovci
    • Brali jeho fil. jako danou a snažili se ji bránit.
    1. Mladohegelovci
    • Snaha jeho učení dále rozvíjet.