Skip to main content

Helenistická filozofie

 • Doba: 4. století př.n.l. - 1.století př.n.l.
 • Charakteristika doby:
  • Existence a zánik říše Alexandra Makedonského.
  • Pronikání řeckého vlivu do vzádálenějších oblastí.
  • Prolínání kultur.
 • Filozofie zaměřena na etiku a hledání smyslu života.
 • Únava z množství myšlenek a názorů a neschopnosti nalézt správné odpovědi.

Řada různých dilozofických směrů

 • Epikurejci
 • Stoicismus
 • Skepticismus
 • Pokračovatelé Platóna

Epikurejci

 • Epikuros + jeho žáci.

 • Doba: 4. st. př. n. l.

 • Materialismus.

 • Návaznost na řecký atomismus a myšlenky Démokrita => předpokládá existenci atomů.

 • Svět se skládá z prázdna a atomů.

 • Nezavrhuje myšlenku existence bohů, ale popírá jakýkoli jejich vliv na svět.

 • Snaží se zbavit lidi strachu ze smrti.

 • Odmítá myšlenku posmrtného života (po smrti se atomy tvořící duši rozptýlí v prázdnotě).

  Učení o smrti

  • Člověk by se smrti neměl bát, protože se s ní nemůže setkat.
  • Dokud člověk žije, není nablízku smrt a když smrt přijde, člověk je už mrtvý.

  Učení o smyslu života

  • Smysl života => blaženost.

  • Pocit slasti, rozkoše, ...

   Rozkoše

   1. Duševní
   2. Fyzické
  • Člověk by neměl usilovat o nesmrtelnosti a dlouhověkosti, ale měl by smysluplně naplnit svůj čas.