Skip to main content

Karel Marx

 • Německý filozof a ekonom 19. st.
 • Stěžejní postava při vzniku učení tzv. marxismu.
 • Kontroverzní osobnost - zakladatel mezinár. kumunist. hnustí (jedněmi zatracovaný, druhými oslavovaný).
 • Marxismus - vznik kolem pol. 19. st.
 • V této době - nejkomplexnější učení.
 • Struktura:
  • 1) Marxist. fil. (důsledně materialistická)
   • Vliv Hegela (dialektika) a Feuerbacha (materialismus).
   • 1. Dialektický materialismus
   • 2. Historický materialismus (sociologie)
  • 2) Politická ekonomie