Skip to main content

Křesťanské náboženství

 • Vznik: 1. st. n. l.
 • Vzniká na základech staršího náboženství židovského - judaismu.
 • Využívá některé židovské texty (Bible - Starý zákon).
 • Nové: učení o Ježíši Kristu (Bible - Nový zákon).
 • Podstata křesťanského učení: Ježíš (syn Boží) v podově člověka svou mučednickou smrtí spasil lidstvo a vykoupil ho z jeho hříchů.
 • Monoteismus: jeden Bůh (není uplatňován důsledně).
 • Rané křesťanství hlásilo rovnost mezi lidmi a odmítali násilí.
 • Šířilo se v Římě hlavně mezi otroky a chudinou.
 • Zpočátku křesťané pronásledováni a vražděni (př. za vlády císaře Nera).
 • Výhoda křesťanství pro vládnoucí vrstvy Říma - odmítali násilí - mohlo by zabránit vzpourám a povstáním chudiny a otroků.
 • Proto za vlády císaře Konstantina bylo v Římě křesťanství legalizováno.
 • Po zániku Říma - další šíření křesťanství - stává se dominantním a nakonec jediným evropským náboženstvím.