Skip to main content

Německá klasická filozofie

 • Konec: 18. st. - těžiště evrop. fil. myšlení se přesouvá do prostředí Německa.
 • Souhrnné označení: Něm. klas. filozofie.
 • Vznik: 80. léta 18. st.
 • Rozšířená do cca pol. 19. st.
 • Ovlivnila i pozdější filozofii (nejen v Německu).
 • Vrchol fil. myšlení tehdejší doby.
 • Nejedná se o názorově jednotný směr => různé myšlenky, názory, teorie, ... (idealismus a materialismus).
 • Představitelé (nejznámější):
  • I. Kant
  • G. W. F. Hegel
  • L. Feuerbach
  • ...
 • Imanuel Kant
  • Německý filozof - 2. pol. 18. a začátkem 19. st.
  • Filozof a pedagog.
  • Pocházel z vých. Pruska (v dnešním Polsku).
  • Univerzitní vzdělání.
  • Učitel, knihovník => rektor univerzity v Královci.
  • Navazoval na předchozí empirismus a Racionalismus => Kantova teorie poznání.
  • 2 stránky poznání
   • a. Smyslovost
    • schopnost vnímat předměty - pasivní stránka.
   • b. Rozvažování
    • schopnost myslet na předměty - aktivní stránka.
  • Smyslovost poskytuje materiál pro rozvažování.
  • Zasahoval i do oblasti přírodních věd (spolutvůrce tzv. Kant-La Placeovy teorie o vzniku vesmíru z mlhoviny) i věd společenských (propagátor mírového soužití států a národů).
  • V některých otázkách - materialista, v jiných idealista.