Skip to main content

Počátky idealismu

 • Obdoba: 5. století př. n. l.
 • Místo: Jižní Itálie a Sicílie.
 • V prvopočátečnímu období - převaha materialismu.
 • Brzy ale začaly vznikat i myšlenky idealistické.

2 Filozofické školy

 1. Pythagorejci
  • Doba: 5. století př. n. l.
  • Místo: Sicílie.
  • Pythagoras a jeho žáci.
  • Tzv. filozofie čísel.
  • Každému číslu přisuzuje určité vlastnosti a schopnosti.
  • Vše kolem nás je jen kombinace čísel.
  • Nejdokonalejší číslo - 10
  • Převzal i myšlenku pralátky.
  • Pralátka čísel od 1 do 10.
 2. Elejská (Eleaté) škola
  • Doba: 5. století př. n. l.
  • Místo: Elea (jih. Itálie).
  • Hlavní představitel: Zénon.
  • Tzv. aporie (neřešitelné problémy) - snaha dokázat neexistenci pohybu např.: Achillie a želva, Letící šíp.