Skip to main content

Počátky řeckého materialismu

 • Obdoba: 6. - 5. století př. n. l.
 • Místo: Malá Asie (dnešní Turecko).
note

Raný řecký materialismus (přírodní materialismus)

2 Filozofické školy

 1. Mílétská škola
  • Vznik: 6. století př. n. l.
  • Místo: město Mílétos.
  • Východisko: zkoumání přírody a přírodních jevů.
  • Nedostatek: nechápali ještě souvislosti mezi nimi.
  • Jevy zkoumali izolovaně - nechápali příčinnosti, pohyb, vývoj, ...
  • Spojující myšlenka - existence nějaké pralátky (původní formy hmoty, z níž vznikl materiální svět).
  • Rozcházeli se v názoru, co touto pralátkou bylo.
  • Tháles: voda
  • Anaximenes: vzduch
  • Anaximandros: apeiron (blíže neuvedená hmota)
 2. Efesská škola
  • Vznik: přelom 6. a 5. století př. n. l.
  • Místo: město Efessos.
  • Navazuje na školu mílétskou.
  • Vycházejí ze studia přírody a přírodních jevů.
  • Posun - chápe je v jejich vzájemných souvislostech.
  • Přebírá myšlenku o pralátce.
  • Harakleitos: oheň
   • Zakladatel tzv. dialetiky (učení vzájemných souvislostech mezi jevy).
   • Vše kolem nás je v neustálém pohybu a vývoji např.: rčení "Panta rhei" (Vše plyne), "Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky".