Skip to main content

Řecký atomismus

 • Obdoba: 5. století př. n. l.
 • Místo: Řecko.
 • materialismus (navazoval na raný řecký materialismus).
 • Zakladatel: Leukippos?
 • Nejvýznamnější představitel: Démokritos z Abdéry.
 • Žák Leukippa?
 • Tvůrce: astomistické filozofie (teorie).
 • Podstata: hmota (vše kolem nás) se skládá z malých částic atomů.

Vlastnosti atomů

 • Nejmenší, nedělitelné částice hmoty.
 • Jsou v neustálém pohybu.
 • Pohyb atomů není nahodilý, ale probíhá na základě přírodních zákonitostí.
 • Jsou neměnné a věčné (nevznikají ani nezanikají).
 • Vytvářejí shluky, které už nejsou věčné (vznikají a zanikají).

Démokritos a náboženství

 • Lidská duše se skládá z atomů.
 • Připouštěl existenci bohů, ale tvrdil, že o nás a svět se nezajímají.