Skip to main content

Renesanční filozofie

 • Období: 15. - 17. st.
 • Vznik: Itálie (Florencie)
 • Renesance - 1 z nejvýznamnějších období v kulturních dějinách Evropy.
  • Rychlý rozvoj všech kulturních oblastí - např. umění, vzdělanost, věda, filozofie, ...
 • Důvod:
  • Částečný pokles vlivu církve na kulturu (ztrácí pozici jediné nositelky kultury a vzdělanosti).
  • Zasahují do ní i jiné vrstvy např. šlechta a měšťanstvo.
  • Návrat k antice.
  • Název renesance - z lat. renascor = znovuzrození.
  • Určitý odklon od náboženských témat.
  • Hlavní zájem: materiální svět a člověk.
  • Myšlenkový směr - humanismus
   • V popředí zájmu - člověk
  • Změna v pohledu na člověka.
  • Přeceňování významu člověka (negativní znak).
  • Vznik tzv. antropocentrismu (člověk je středem všeho).
  • Nebezpečí vzniku kultu silné osobnosti.
  • 2 hlavní směry renes. myšlení
    1. Zájem o přírodní vědy
    • Např. Leonardo da Vinci
    1. Machiavellismus
    • Neomezená vláda silného jedince.