Skip to main content

Scholastika

 • Období: Od 8. do 15. st.
 • Etymologie: schola (lat.) = škola
 • Výuka: V klášterních školách a na univerzitách.
 • Podstata: Snaha "vědecky" zdůvodnit a prokázat křesťanské učení.

3 fáze

1. Raná scholastika

 • Trvání: 8. - 12. st.
 • Významná postava: Anslem z Canterbury
  • Italský mnich a filozof.
  • Důkaz boží existence:
   • Všechno, o čem člověk přemýšlí, má reálný základ.
   • Jestliže tedy přemýšlím o Bohu, musí mít i on reálný základ => Bůh existuje.
 • Spor o universálie (obecné pojmy):
  • Realisté: Obecné pojmy jsou dokonalé předlohy skutečných věcí nacházející se v Boží mysli.
  • Nominalisté: Obecné pojmy jsou názvy skutečných věcí dané jim člověkem.

2. Vrcholná scholastika

 • Trvání: 13. st.
 • Dva směry křesťanské filozofie:

  1. Františkáni

  • Hlásali návrat k původním hodnotám křesťanství (skromnost, chudoba, pokora, láska ke všemu živému, ...).
  • Zakladatel: František z Assisi

  2. Dominikáni

  • Zdůrazňovali vzdělanost a osvětu.
  • Zakládali církevní školy.
  • Nejvýznamnější představitel: Tomáš Akvinský
   • Jeden z nejvýznamnějších křesťanských filozofů.
   • Vychází z myšlenek Aristotela.
   • Základní myšlenky:
    • Pravým a jediným dokonalým bytím je Bůh.
    • Všechny ostatní věci jsou stvořené a skládají se z několika rovin:
     1. Láska
     2. Forma
     3. Možnost
     4. Uskutečnění
    • 5 důkazů Boží existence:
     1. Z pohybu usuzujeme, že musel být nějaký impuls k němu => musí existovat nějaký prvotní impuls - Bůh.