Skip to main content

Středověká křesťanská filozofie

  • Předpoklady: už v 1. století n.l.
  • Větší rozmach: po zániku Římské říše (cca 5. st.).
  • Vrchol: 14. - 15. st.

Charakteristika

  • Úzké sepětí s křesťanským náboženství.
  • Filozofie podřízená teologii (sloužila zájmu církve).
  • Jednostranné zaměření - musela být v souladu s křesťanským náboženství a učením církve.
  • Pomalejší vývoj než u antické filozofie.
  • Zavrhovala většinu antické filozofii s výjimkou některých myšlenek např. Platóna a Aristotela.
  • Idealismus.