Skip to main content

Stoicismus

 • Doba: od 4. století př. n. l.
 • Místo: Řecko (Athény).
 • Zakladatel: Zénon z Kitia.
 • Jeho myšlenky písemně zaznamenal jeho žák Chrýsippos.

Idealismus

 • Základní myšlenka: Podstavou všeho (vesmíru, světa, člověka, ...) je Bůh, který vše postupuje v podobě ducha (panteismus).
 • Vše je smysluplně uspořádáno (je v božské harmonii) a člověk by se měl snažit žít v souladu s tímto řádem.
 • K tomu se člověk musí oprostit od negativních sklonů (vášní), které způsobují "nemoc duše" (apatéa).
 • Cíl: Vnitřní klid a harmonie.
 • Návod jak dosáhnout stavu naprosté vyrovnonanosti (apathéa).
 • Věci, na které nemůžeme nic změnit, bychom měli "hodit za hlavu" (netrápit se jimi).
 • Pokud máme pocit, že na věci něco změnit můžeme, měli bychom to zkusit.