Skip to main content

Základní filozofická otázka (ZFO)

  • Otázka, k níž musí zaujmout stanovisko každý filozof.

2 části

  1. Otázka prvotnosti
    • Co je prvotní - bytí (hmota) nebo vědomí (myšlenka - idea)?

Řešení

  1. Prvotní je bytí - materialismus.
  2. Prvotní je vědomí - idealismus.
  • Otázka poznatelnosti světa je svět pro člověka poznatelný?