Skip to main content

Kovy

Kovy -> jsou kujné (dají se kovat), matné a bývají stříbrné, vodivé

Druhy kovů:

Ušlechtilé

 • Zlato Au, stříbro Ag, platina Pt, měď Cu.
 • Ryzí kov (netvoří oxidy).

Neušlechtilé

 • Vyskytují se ve formě sloučenin.

Rozdělení kovů

Podle hustoty

 • Lehké (Sodík Na, Draslík K, Magnesium Mg, Hliník Al).
 • Středně těžké (Železo Fe, Měď Cu).
 • Těžké problematické/toxické -> Problematické pro životní prostředí (Olovo Pb, Uran U , Rtuť Hg, Osmium Os).

Podle Tvrdosti

 • Měkké (Sodík Na, Magnesium Mg, Olovo Pb).
 • Středně tvrdé (Železo Fe, Měď Cu).
 • Tvrdé (Molybden Mo, Chrom Cr).

Podle bodu tání

 • Lehce tavitelné do 500°C (Cín Sn, Olovo Pb, Zinek Zn, Hliník Al).
 • Středně tavitelné od 1000°C do 2000°C (Železo Fe, Chrom Cr).
 • Těžce tavitelné nad 2000°C (Wolfram M, Molybden Mo).

Koroze kovů

 • Rozrušování kovů vlivem vnějšího prostředí (Chemická nebo Elektro koroze).
 • Ušlechtilé kovy nekorodují (Zlato Au, Platina Pt).
 • Šednutí stříbra Ag.
 • Na ostatních kovů vzniká vrstva oxidů.
 • Pasivace charakteristický druh koroze -> Povrchová koroze (Měď Cu -> zelenka, Hliník Al).
 • Hloubková koroze (Železo Fe).

Ochrana před korozí

 • Pokovení
  1. Tepelné okování (Zinkové, Pozlacení, Chromení).
  2. Elektrolytické okování.
 • Nátěry
  • Musí se obnovovat.
 • Smaltování
  • Hrnce a nádobí (Hliníkové a keramické).

Alkalické kovy

 • Jsou v první skupině (I.A)

Vlastnosti:

 • Lehké, měkké
 • malá teplota tání (Li - 170°C)
 • Oxidační číslo: 1
 • Zabarvení plamenu při zapálení červeně (Li), žlutě (Na, K) a fialově (Rb, Cs)

Výskyt:

 • Pouze ve sločeninách

Příklady:

Lithium (Li) -> Baterie, Sodík (Na), Draslík (K) -> Hnojivo, Rubidium (Rb) -> Fotovoitalicke panely, (Cs)

Sloučeniny alkalických kovů

 • Leptavé látky, dobře rozpustné ve vodě

Příklady:

Hydroxid sodný (NaOH) -> Čištění odpadů, Hydroxid draselný (KOH), Peroxid sodný (Na2O2) -> Bělidlo

Železo

 • Druhý nejrozšířenější kov na zemi, malá odolnost vůči korozi, chemmicky značky nestálé a reaktivní, největší zastoupení v kovech
 • Nejvíce ve formě oxidů a uhličitanů
 • Rudy:
  • Hermatit
  • Magnetit
  • Limonit
  • Siderit
  • Ryzí železo -> nevyskytuje se moc v přírodě
 • Struska (odpad z rud)
 • Surové železo (litina) -> obsahuje nežádoučí příměsy (oxidy, uhlík, fosfor)
  • Tvrdý, ale křehký
  • Vyrábí se z něj věci nenáchylné na nárazy (pánve wok, topení)

Ocel

 • Obsah uhlíku v surovém železe je moc vysoký, snižuje se oxidací uhlíku, přidáváním železné rudy
 • Slitina obsahující železo a ostatní látky
 • Podle % příměsí se dělí na:
  • legované - 2,5 % příměsy
  • středně legované 2,5 % - 5 % příměsy
  • výše legované 5 % - 10 % příměsy
  • vysoce legované 10 % + příměsy

Síran železnatý

Zelená skalice

 • Použití: Výroba inkoustu, berlínská modř, barvení vlny na černo, konzerování dřeva, zabíjení plevele

Oxid železnato železnatý

 • Použití: Výroba pigmentu červené až hnědé barvy

Ušletilé kovy

 • Nejsou namýchané
MěďStříbroZlato
CuAgAu
Protonové číslo2947
Teplota tání1085°C962°C

Měd

 • Rudy:
  • Kuprit
  • Chalkopirit

Stříbro

 • V ryzí formě
 • Jediná ruda: Argentit

Zlato

 • Získání: Zlatá žíla, řížování