Skip to main content

Nekovy

Fosfor​

 • AtomovĂ© ÄŤĂ­slo = 15
 • Teplota tánĂ­ = 44,1°C
 • Teplota varu = 280°C
 • OxidaÄŤnĂ­ ÄŤĂ­sla: -III, II, IV, V

Formy, ve kterých se fosfor vyskytuje v přírodě (Alotropické formy)​

 1. BĂ­lĂ˝ fosfor
  • Objeven jako prvnĂ­.
  • SvĂ­tĂ­ v noci (fosforeskuje).
  • Na vzduchu je samozápalnĂ˝.
  • ExtrĂ©mnÄ› jedovatĂ˝.
  • Používal se k vĂ˝robÄ› zápalnĂ˝ch Pum.
 2. ÄŚervenĂ˝ fosfor
  • BezpeÄŤnostnĂ­ zápalky.
  • NenĂ­ samozápalnĂ˝.
  • Je tvrdĂ˝.
  • NenĂ­ jedovatĂ˝.
  • NesvĂ­tĂ­.
  • VyrábĂ­ se z bĂ­lĂ©ho fosforu za nepřítomnosti vzduchu.
  • Je hoĹ™lavĂ˝.
 3. ÄŚernĂ˝ fosfor
  • VĂ˝roba polovodiÄŤĹŻ typu N.
  • LegovánĂ­ kovĹŻ (Ăşprava kovĹŻ pĹ™imĂ­chávánĂ­m cizorodĂ˝ch látek).
  • Fosfor se vyskytuje v Ĺ™adÄ› organickĂ˝ch a anorganickĂ˝ch slouÄŤenin.
  • Kyselina trihidrogenfosforeÄŤná (H3PO4) -> E338.
  • Používá se k pájenĂ­, zpracovánĂ­ ropy nebo k povrchovĂ© ĂşpravÄ› kovĹŻ.
  • FosforeÄŤnany se používajĂ­ jako hnojiva.
  • FosforeÄŤnany amonnĂ© se používajĂ­ jako samozhášecĂ­ přísady do tepelnĂ˝ch izolacĂ­.
  • FosforeÄŤnĂ© soli se používajĂ­ na vĂ˝robu prášku na pranĂ­.
  • VápenatĂ© a sodnĂ© fosforeÄŤnany se používajĂ­ v zubnĂ­ch pastách.

Uhlík​

 • AtomovĂ© ÄŤĂ­slo = 6
 • Teplota tánĂ­ = 3550°C
 • Teplota varu = 4827°C
 • OxidaÄŤnĂ­ ÄŤĂ­sla = II a IV
 • Je ÄŤtyĹ™vaznĂ˝.
 • Vyskytuje se v diamantech, grafitech, fullerech, sazĂ­ch a jako vázanĂ˝ uhlĂ­k v anorganickĂ˝ch slouÄŤeninách.

Formy, ve kterých se fosfor vyskytuje v přírodě (Alotropické formy)​

 1. Diamant
  • Používá se k Ĺ™ezánĂ­ skla nebo v klenotnictvĂ­.
 2. Grafit
  • Tuha v tuĹľkách.
  • Vede elektrickĂ˝ proud.
 3. Fulleren
  • KulovĂ˝, elipsoidnÄ› soumÄ›rná molekule uhlĂ­ku.
 4. Grafen
  • UhlĂ­kovĂ© nanotrubice.