Skip to main content

Organická chemie

  H
|
H - C - H
|
H
 • Je to chemie 4-vazného uhlíku.

 • Je to uhlovodík (uhlíková kostra).

 • Ne vždy musí být vazby naplněny.

 • 4-vazný uhlík v organických sloučeninách tvoří řetězce.

 • Řetězce mohou být dvojího typu

  1. Lineární
   • Nerozvětvené (/\/\).
   • Rozvětvená (-/\-/).
  2. Uzavřené (cyklické)
   • Nerozvětvený šestiúhelník (⬢).
   • Rozvětvený šestiúhelník (⬢).

Jestliže jsou v řetězci pouze atomy uhlíku -> karbocyklické, pokud obsahují jiné -> heterocyklické.

Násobné vazby a jejich vzájemná poloha v řetězcích

 • Sloučeniny v jejichž sloučeninách jsou pouze uhlíkové vazby jednoduché (C-C), nazýváme nasycené. Do nenasycených patří C=C nebo C≡C.
  1. Izolované
   • -C=C-C-C-C=C-
  2. Kunjuhgované
   • -C=C-C=C-C=C-
  3. Kumulované
   • -C=C=C=C-C-

Typy vzorců

 • Sumární: CH⁴, C²H⁶
 • Pořadí: C, H, O a ostatní prvky.
 • Strukturální:
  H
|
H - C - C - H
|
H
 • Konstituční (skeletový): CH₃CH₂OH