Skip to main content

Datové struktury

Pole (Array)

 • Nejjednodušší datová struktura
 • Statické (pevná velikost)
 • Prvky uloženy v paměti hned za sebou

Plusy a mínusy pole

+ Jednoduché na vytvoření
+ Jednoduché na použití
- Složité vyhledávání
- Složité třídění
- Dlouhé vyhledávání
- Obtížné odstranění prvku

List

 • Dynamické (může měnit velikost)
 • Vlastnosti podobné jako v pole
 • Výhodu oproti poli je snazší práce s daty

Množina

 • Všechny prvky jsou unikátní (vyskytují se pouze jednou)

Plusy množiny

+ Rychlá kontrola, jestli obsahuje prvek
+ Bez duplicitních hodnot

Fronta

 • anglicky: buffer, queue
 • FIFO (First In, First Out) => jako by se zařadil do fronty
Příklad
->|3|5|4|2|->

Přidání / získání prvku do / z Fronty

Přidání prvku do fronty
// volá funkci
Fronta.add(x)

// funkce:
pole[pocet] = x;
pocet++;
Získání prvku z fronty
// volá funkci:
Fronta.get()

// funkce:
pocet--;
return pole[pocet];

Zásobník

 • anglicky: stack
 • LIFO (Last In, First Out) => jako by se zařadil na vrchol
Příklad

prvek 2 by se po přidání první odebral

Přidání prvků
->|2|4|5|3|
Odebrání prvků
<-|2|4|5|3|

Přidání / získání prvku do / z Zásobníku

Získání prvku z fronty
// volá funkci 
Zasobnik.get();

// funkce:
pom = pole[0];
for (int i = 1; i < pocet - 1; i++)
{
pole[i] = pole[i + 1];
}
pocet--;
return pom;

Plusy a mínusy fronty a zásobníku

+ rychlé přidání, odebrání a zobrazení prvků
- nemožnost ukládat doprostřed

Dělí se na tři:

 • jednosměrný => Každý prvek nese informaci o tom, kde je následující prvek.
 • obousměrný => každý prvek informaci o tom, kde je předchozí a další prvek.
 • kruhový => je jednosměrný kde poslední prvek odkazuje na první.

ukázka na obrázku

 • Prvky oproti poli jsou v paměti rozmístěni různě

Plusy a mínusy spojového seznamu

+ Přidání / odebrání prvků, pouze o změně referencí / pointrů (šipek).
- Složitý a zdlouhavý výpis.

Binární stromy

Stromové struktury, které mají kořen a u každého uzlu mají dva potomky => dva -> binární

Halda (Heap)

heap

 • Nejvyšší prvek je vždy nejmenší / největší
 • Každý prvek má nižší/vyšší nebo stejnou hodnotu jako jeho rodič
 • Kořen/vrchol obsahuje vždy max/min
 • Je to vyvážený binární strom – je téměř celý naplněný

ABC Pravidlo

A > B, C
--------
A < B, C

abcrule

Plusy a mínusy haldy

+ Velmi rychlé hledání minima a maxima
+ Rychlé přídavní prvků
+ Rychlé odebírání maxima / minima
- Pomalé vyhledávání
- Komplikované odstranění prvku

Nevyrovaný seznam
 • obsahuje velké množství jednopotomkových uzlů (nepočítá se poslední/dolní patro)
 • extrém (obr.2) = spojový seznam

nevyrovnany seznam

Vyvážený vyhledávací binární strom (BST = Binary Search Tree)

 • vyjma posledního patra neobsahuje jednopotomkové uzly
 • oproti haldě je přesně dané, kde který prvek leží
 • vpravo je vždy větší prvek a vlevo menší než hodnota uzlu

Proces vyhledávání

např.: 7
5 ≠ 7, ale 7 > 5 → vpravo
8 ≠ 7, ale 7 < 8 → vlevo
6 ≠ 7, ale 7 > 6 → vpravo
7 = 7 → našli jsme!

Strom má 11 prvků, nalezli jsme ve 4 krocích!

Plusy a mínusy vyváženého

+ umožňuje prvky rychle vyhledávat a optimalizuje jejich vkládání a mazání
- složitější manipulace s prvky

Samovyvažovací stromy

 • před vytvořením stromu je nejlepší zamíchat prvky => vyvážený strom
 • během „života může strom degradovat na nevyvážený až spojový seznam
 • řešením jsou Samovyvažovací stromu = mají metody na kontrolu a následné napravení

B-Stromy

 • v uzlu může být více prvků
 • vytvořeny pro efektivní využití na pevných discích, kdy lze v jednom kroku pracovat s více prvky najednou
 • prakticky využívány v databázových systémech
 • časové složitosti vycházejí stejně jako binární stromy

b-strom

Pozor!

B-Strom není Binární strom!