Skip to main content

Daňová soustava

 • Daně dělíme na:
  1. Přímé daně
  2. Nepřímé daně

Přímé daně

Důchodové daně

 • jsou daně z příjmu (= důchodu).
 • přímo souvisí s naším příjmem.
 • rozlišujeme:
  • daň z příjmů fyzických osob (DPFO)
   • zahrnuje příjmy: ze závislé činnosti, z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, ostatní příjmy.
   • daňové přiznání:
    • musí ho podávat podnikatelé.
    • roční zůčtování daně -> termín do 15.2., zaměstnavatel ho podávají za zaměstnance.
    • podává se po konci kalendářního roku.
   • sazba daně: 15% nebo 23%.
   • zdaňovací období: kalendářní rok.
   • základ daně: hrubá mzdy / plat.
  • daň z příjmů právnických osob (DPPO)
   • sazba daně: 21%.
   • základ daně: zisk. (výnosy - náklady)
   • zdaňovací období: kalendářní nebo hospodářský rok (jejich volba).

Daňové slevy

 • odčítám od výpočtu daně
 • snižují přimo vypočtenou daň z příjmu fyzické osoby, máme tyto slevy:
  • základní slevu na poplatníka.
  • slevy na děti.
  • slevu na manžela / manželku.
  • pro invalidní důchodce, držitele průkazu ZTP/P.

Základ daně

 • částka, ze které se procentem vypočítá daň.
 • nezdanitelná část základu daně (Odčitatelné položky)
  • sinžují vypočtený základ daně, z něj se pak vypočítá daň, patří sem:
  • dary, pokud hodnota darů bude min 1000kč.
  • dárcovství krve.
  • úroky z úvěrů na bydlení.
  • platby životního pojištění a penzijního připojištění.

Sazba daně

 • 15%
  • vypočítáme základ daně a upravíme ho o nezdanitelné položky, pak to zaokrouhlíme na celé 100 dolů a vypočítáme daň 15%
 • 23%
  • nad 1582812 Kč za rok.

Majetkové daně

 1. Daň z nemovitosti
  • platí se za:
   • pozemky
   • stavby
   • byty
   • nebytové prostory
  • Do 31.5. se musí daň zaplatit.
  • Do 31.1 se musí podat daňové přiznání.
  • Podává se při koupi nebo změně výměry nemovitosti.
  • Počítá se z:
   • daň z pozemku => rozloha, druh, místo
   • daň z stavby => druh, počet podlaží, zastavěná plocha, místo
 2. Silniční daň (nákladní auta v podnikání)

Nepřímé daně

DPH (Daň z přidané hodnoty)

 • Nepřímá univerzální daň
 • Poplatník je kupující, plátcem je osoba povinná k dani.
 • daňová povinnost = DPH na vstupu - DPH na výstupu (tzn. plátce, který nakupuje určitě výrobky, platí v ceně daň na vstupu, při prodeji svých výrobků ceně DPH pripočtena, rozdíl je daňovou povinností)
 • sazba DPH:
  • 21%
  • 12%
  • 0%
 • registrace k DPH -> povinná (od 2 mil. obrat ve 12 měsících) a dobrovolná.
 • daňové přiznání se podává s kontrolním hlášením (do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období, nebo čtvrtletní po čtvrtletí).
 • základ daně -> (daň na výstupu - daň na vstupu)

Spotřební daň

 • je nepřímá, selektivní
 • výrobky, jehož spotřebu mají zájem společnost omezit
 • příklady: alkohol, tabákové výrobky, pohonné hmoty.
 • správa daně: celní správa