Skip to main content

Ekonomické systémy

Dělí se na 4 druhy:

 1. Zvykový systém
  • Hlavní slovo má náčelník
  • Co kdo bude dělat a jak, určován tradicemi
 2. Tržní systém
  • Poptávka a nabídka, cena
  • Funguje v podmínkách dokonalé konkurence
 3. Centrálně plánovaný systém (Příkazový systém)
  • Politici vytvoří plán o výrobě, musí se splnit
  • Neohlíží se na potřeby obyvatelstva (Československo 1948-1989)
 4. Smíšený systém
  • Platí v čr
  • Převládá ve vyspělých ekonomikách
  • Vychází z tržního systému, možnost zásahů státu do ekonomie

Členění potřeb

 • Hmotné (materialni) - potřeba jíst
 • Nehmotné (duševní) - přátelství, láska