Skip to main content

Hospodářský proces

Fáze hospodářského procesu

 1. Výroba

  • Přetváří se příroda ve statky a služby za pomoci tzv. vstupů => práce, přírodní zdroje
  • Výsledkem jsou výstupy => výrobky
  • Výrobní faktory každé země jsou omezené
  • Hranice produkčních možností
   • Stát může vyprodukovat jen omezené množství statků a služeb
   • Hranice ukazuje max. množství produkce
   • Nemůže vyrábět více jednoho statku, aniž by se nevyrábělo méně druhého
   • Bod C ukazuje plýtvání zdroji
   • Posun hranice produkčních možností: Technický pokrok, Lepší organizace práce, Úspora surovin

  hranice produkcnich moznosti

  Čtyři výrobní faktory:

  • přírodní zdroje
  • práce (lidský faktor)
  • kapitál
  • informace

  Práce Cílevědomá činnost, při které nám vznikají statky a služby

  • cena práce: mzda
  • produktivita práce: výkon, který můžeme měřit
  • dělba práce: každý dělá, to co má. (specializace => rozdělení činnosti)
  • produktivita práce: jak moc dobře práci dělám za čas
  • přírodní zdroje: slunce, voda, vítr, půda, energie
  Mzda vs. Plat

  Plat pobírají státní zaměsnanci, mzdu pobírají ostatní zaměstnanci

  Kapitál Nejen finační prostředky, ale také majetek

  • cenou je zisk nebo úrok

  Zdroje kapitálu:

  • vlastní: vlastní peníze, které vkládám do podnikání třeba, zisk
  • cizí: půjčka, úvěr

  Informace

  • důležitá kvalita informací
  • je to nový faktor
 2. Rozdělování a přerozdělování

 3. Směna

 4. Spotřeba

  • konečná
  • výrobní