Skip to main content

Co to je ekonomie

  • Věda o hospodaření
  • Dělíme je na:
    1. mikroekonomie -> zabívá se firmama (večerky, obchody, věci ve městech)
    2. makroekonomie -> větší ekonomie, na úrovni státu, nebo globální ekonomie (inflace), studuje jí jako jeden celek
  • 3 základní otázky ekonomie = Co? Jak? Pro Koho?
  • 3 ekonomické subjekty: stát, firma, fyzická osoba (jednotlivec)