Skip to main content

Marketing

Dva přístupy

 1. Soustředí se na potřeby zákazníků
 2. Snaží se vzbudit zájem o výrobek

Cesty k uspokojení potřeb zákazníků

 • Cílený marketing
  • Segmentace (rozdělnení): rozdělení cílových skupin zákazníku, podle např. věku, zájmů, sociální situace, lokace
  • Targeting: Vybrání segmentu podle atraktivnosti (zájem zákazníka) nebo s ohledem na konkurenci (šance uspěchu vzhledem ke konkurenci)
  • Positioning:
   • Aktivity, které v zákaznících vybudují image k našemu produktu, cíle jsou odlišit se od konkurence, vytvořit image té značky a vymezit důvody proč?
   • Vztah kvalita-cena prémiové značky/vysoká kvalita produktu, nízká kvalita/nízká cena
   • Zdůraznění užitku upozornění na přínos produktu
   • Vzbuzování emocí spojení například se zábavou Kofola
   • Vyjádření identity apple uživatelé

Individualizovaný marketing

 • Idivinduální potřeby podle potřeb zákazníka zboží na zakázku
 • Technologie umožňují 3D tiskárny

Strategický plán

 • Firmy vybírají ze strategií
  • Vůdčí postavení v nákladech
  • Diferenciace - jedinečný produk odlišný od konkurence
  • Koncentrace - soustředění se na uzký segment zákazníků

Marketingový mix

 • 4 základní nástroje marketingu
 • Označují se jako 4P
  • Product statky, služby
  • Price cena
  • Place místo prodeje
  • Promotion podpora prodeje

Výrobek

 • Je jakýkoliv statek a nebo služba.
 • 3 fáze
  1. fáze
   • uvedení výrobku
   • 2-3% zákazníků
   • nejvyšší růst zákazníků
  2. fáze
   • růst výrobků
   • 20-30% zákazníků
   • menší růst zákazníků
  3. fáze
   • zralost výrobku
   • nejvyšší poptávka, nejdelší
  4. fáze
   • upad výpadku
   • prodejnost klesá
   • je nutno produkt nahradit novým

BCG MATICE

 • bostonská matice
 • používá se při plánovaní/hodnocení firmy

Bostonskámatice

Tři péčka

Produkt (product)

Cena (price)

 • úkolem marketingu je přesvědčit zákazníka, že stanovená cena je vlastně nízká
 • Cena výrobku může vycházet z:
  • nákladově orientované ceny
  • ceny podle konkurence
  • ceny podle hodnoty vnímané zákazníkem
 • Formy cenové politky
  • Vyšší ceny než tržní u luxusní zboží pro menší obchod zákazníků
  • Cenny nižší než tržní zaváděny proto, aby si záklazníci výrobky oblíbili a zvykli si na ně
  • Ceny tržní ceny jsou srovnatelné s konkurencí

Propagace (promotions)

 • Rozlišujou se reklamy
  • Primární zaměřena na druh výrobu
  • Selektivní souhrnně na výrobky jedné firmy
 • Propagační mix
  • Reklama
  • Podpora prodejce ochutnávky, vzorky, stánky
  • Public relations rozšíření nenásilně pomocí medií
  • Přímý marketing přímá komunikace se zákazníky
  • Osobní prodej popis produktu před prodejem

Distribuce (place)

 • Místo (lokace, rozloha) prodeje produktu maloobchody, velkoobchody
 • Součástí je přeprava, skladování, prodejní servis, ale i poskytované úvěry při prodeji výrobků