Skip to main content

Psaní velkých písmen

 • Přezdívky: velké písmeno pouze u prvního slova (Bystré oko)
 • Nadpřirozené bytosti a pohádkové postavy: jsou vždycky s velkým písmem (Šíleně smutná princezna, Drak ohnivák, Polednice)
 • Historické postavy: obě jména s velkým (Jan Lucemburský, Anežka Česká,…)
 • Obyvatelská podstatná jména (příslušníci národů, obyvatelé měst, národů, obcí…), píšeme vždy velké písmeno (Moravan, Francouz, Pražan, …)
 • Přídavné jméno: (pražský, moravský, francouzský,…) píšeme vždy malé
 • Školní předměty: malé (čeština, angličtina, matematika, …)
 • Státy: obvykle se s velkým písmem píše jen první slovo z názvu [Česká republika, Spojené státy americké – (přídavné jméno, proto malé!!)], je-li součástí názvu nějaké vlastní jméno, píšeme velké (Spolková republika Německo)
 • Názvy měst: píšou se vždy s velkými písmeny, i když jde o více slovný název, výjimkou jsou předložky, ty jsou s malým! (Svatý Jan pod Skalkou, Hora Svaté Kateřiny, České Budějovice)
 • Pohoří: platí pro ně stejné pravidlo jako u států (Kašperské hory, Vysoké Tatry, Bílé Karpaty)
 • Ulice, mosty, náměstí: obecná podstatná jména (ulice, náměstí, most) jsou s malým písmem, první slovo je s velkým písmem, předložky jsou s malým, ale jen pokud nejsou na začátku (V Klidu -> předložka a velké písmeno vélké)
 • Názvy uměleckých děl a výrobků: velká písmena (román Robinson Crusoe, auto značky Alfa Romeo, …)
 • Názvy rostlin a zvířat: malá (kočka domácí, rozrazil rezekvítek)
 • Určité období: (masopust, advent) – malé
 • Dějinné události: většinou malé, protože přívlastky, které stojí u daných spojení, jsou pro identifikaci dostačující (třicetiletá válka)
 • Názvy škol: pokud je u názvu školy místo určení (konkrétní ZŠ/SŠ/VŠ), napíšeme první písmeno velké (Základní škola ve Vědomicích, Gymnázium v Praze 4), když mluvíme o jedinečné instituci, píšeme s počátečním velkým písmenem (Karlova univerzita, Univerzita Karlova)

Speciální

 • žid / Žid
  • žid (malé) – vyznavač židovského náboženství (judaismu)
  • Žid (velké) – příslušník etnika (národa)
 • Silvestr / silvestr
  • Silvestr (velké) – jméno
  • silvestr (malé) – oslava
 • lazar / Lazar
  • lazar (malé) – nemocný
   • Leží jako lazar – přirovnání, malé
  • Lazar (velké) – biblická postava (jméno)
 • Přijeli jsme škodovkou (malé) = škodovka není oficiální název
 • Den dětí, Rok hudby, Den bez aut (velké) – něco jako svátky
 • den otevřených dveří (malé) – není ustálený den v ruce!
 • Městský úřad / městský úřad
  • městský úřad (obecné = malé)
  • Městský úřad v Roudnici nad Labem (konkrétní úřad = velké)
 • Nový rok / nový rok
  • Vše nejlepší do nového roku (malé)
  • Nový Rok – je jen 1.1. (velké)
 • Ferda Mravenec (obecné jméno, je až za podstatným jménem – je bráno jako příjmení)
 • brouk Pytlík (obecné jméno je před podstatným jménem – píšeme malé)
 • Červená karkulka (přezdívka, pokud se mluví pouze o Karkulce, píšeme velké K)
 • náměstí Míru – (náměstí se jmenuje Míru, náměstí je obecné označení) slovo námestí vždycky malé.
 • Pražský hrad
  • Pražský hrad (malé -> Celé to je název ale hrad je obecné označení),
  • Prezident přijel na Hrad (myslíme konkrétní pražský hrad, takže velké)